Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną dotyczącą umorzenia udziałów w kontekście przychodu z udziału w zyskach osób prawnych. Interpretacja ta dotyczy niemieckiego rezydenta podatkowego, który był udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce.

Stan faktyczny

Wnioskodawca, niemiecki rezydent podatkowy, był udziałowcem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W 2022 roku wnioskodawca zbył wszystkie swoje udziały w spółce, które następnie zostały dobrowolnie umorzone za wynagrodzenie płatne z czystego zysku spółki.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy otrzymane wynagrodzenie z dobrowolnego umorzenia udziałów stanowi dla niego przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Wnioskodawca stwierdzi, że otrzymane wynagrodzenie z dobrowolnego umorzenia udziałów nie stanowi dla niego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Stanowisko KIS

Dyrektor KIS stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Zgodnie z interpretacją, dobrowolne umorzenie udziałów za wynagrodzenie płatne z czystego zysku spółki nie wiąże się z powstaniem przychodu po stronie wnioskodawcy, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Dyrektor KIS zaznaczył również, że wynagrodzenie z umorzenia udziałów nie jest dywidendą, a zatem nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Wynagrodzenie to jest bowiem płatne z czystego zysku spółki, a nie z zysku przeznaczonego do podziału między wspólników.

Podsumowanie

Interpretacja KIS stanowi ważne wyjaśnienie dla podatników, którzy są udziałowcami spółek i planują umorzenie swoich udziałów. Wyjaśnia ona, że wynagrodzenie z umorzenia udziałów nie jest przychodem z udziału w zyskach osób prawnych i nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-1.4010.257.2023.2.MR