W interpretacji indywidualnej z 28 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził możliwość zastosowania 8,5% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych dla usług pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych.

Stan faktyczny

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, świadcząc usługi informatyczne na rzecz polskiego kontrahenta. Usługi te obejmują przeprowadzanie testów manualnych i tworzenie dokumentacji testowej. Wnioskodawca zapytał, czy może opodatkować swoje przychody z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Stanowisko KIS

KIS odpowiedział na złożony wniosek, potwierdzając możliwość opodatkowania usług świadczonych przez podatnika w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W uzasadnieniu swojego stanowiska KIS powołał się na przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z tymi przepisami, osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeśli spełniają odpowiednie warunki.

Podsumowanie

Usługi świadczone przez wnioskodawcę nie mają związku z oprogramowaniem ani doradztwem w zakresie oprogramowania. Zgodnie z opinią Głównego Urzędu Statystycznego, usługi wnioskodawcy mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.02.30.0. Dlatego wnioskodawca może zastosować 8,5% stawkę ryczałtowego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.466.2023.1.MR