Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wskazuje, że stanowisko wnioskodawcy dotyczące skutków podatkowych nabycia nieruchomości w drodze licytacji publicznej jest nieprawidłowe.

Stan faktyczny

Wnioskodawca nabył nieruchomość w drodze licytacji publicznej przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy. W związku z tym, otrzymał postanowienie o przyznaniu własności nieruchomości. Wnioskodawca zapytał o skutki podatkowe związane z tym nabyciem.

Wnioskodawca pyta, czy zakup nieruchomości w drodze licytacji publicznej przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy i wydane w związku z tym postanowienie o przyznaniu własności nieruchomości rodzi skutki prawne po jego stronie w postaci zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca uważa, że postanowienie o przyznaniu własności nieruchomości wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego o nabyciu nieruchomości, nie jest orzeczeniem sądu, zatem podatek nie jest należny.

Stanowisko KIS

Krajowa Informacja Skarbowa nie zgadza się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają określone czynności, w tym umowy sprzedaży oraz orzeczenia sądów, które wywołują takie same skutki prawne. W świetle tych przepisów, postanowienie o przyznaniu własności nieruchomości wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w wyniku licytacji publicznej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Podsumowanie

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji publicznej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a zatem ciążył na Pani obowiązek uiszczenia podatku z tego tytułu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.468.2022.2.AD