W najnowszej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnia, że przychody uzyskane z wynajmu części domu mogą być opodatkowane jako najem prywatny poza działalnością gospodarczą w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wynajem w miesiącach wakacyjnych

Wnioskodawca otrzymał od swoich dziadków dom w roku 2014. Dom wymaga remontów i utrzymania, a największym kosztem jest ogrzewanie w zimie. Wnioskodawca postanowił wynająć część domu w miesiącach letnich w ramach wynajmu krótkoterminowego poza działalnością gospodarczą. Klientów zamierza pozyskiwać za pośrednictwem portalu internetowego. Czynności związane z wynajmem będą sporadyczne i niezorganizowane. Wnioskodawca nie zamierza zatrudniać pracowników i będzie zajmował się obsługą gości samodzielnie. Przychody uzyskane z wynajmu będą przeznaczone na pokrycie utrzymania domu i wspomaganie budżetu wnioskodawcy.

Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy przychody uzyskane z takiego wynajmu mogą być opodatkowane jako najem prywatny poza działalnością gospodarczą w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zwykły zarząd własnym majątkiem

Dyrektor KIS stwierdził, że przychody uzyskane z wynajmu części domu mogą być opodatkowane jako najem prywatny poza działalnością gospodarczą w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli przychód łączny z najmu nie przekroczy kwoty 100.000 zł, wówczas ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wyniesie 8,5%. Natomiast po przekroczeniu tego limitu, od nadwyżki ponad tę kwotę odprowadzony będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 12,5% przychodów.

Organ podkreślił, że nie ma podstaw, aby kwalifikować do pozarolniczej działalności gospodarczej podejmowane przez podatnika czynności, które mieszczą się w zwykłym zarządzie własnym majątkiem, tzn. mają na celu zwyczajowe gospodarowanie tym majątkiem oraz zaspokajanie potrzeb osobistych podatnika lub jego rodziny. Najem części domu w przedstawionym stanie faktycznym nie spełnia przesłanek działalności gospodarczej, a zatem nie musi być opodatkowany na zasadach właściwych dla tej działalności, stąd wnioskodawca ma prawo do rozliczania uzyskiwanych przychodów jako najem prywatny.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 30 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.412.2023.1.JG