Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z 28 czerwca 2023 r. dotyczy możliwości zmiany formy opodatkowania po likwidacji i ponownym otwarciu działalności gospodarczej w tym samym roku podatkowym. KIS potwierdza, że taka zmiana jest możliwa, pod warunkiem przestrzegania odpowiednich przepisów.

Ponowne rozpoczęcie prowadzenia działalności

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 2021 roku, rozliczaną na zasadach ogólnych podatkowych. Planuje on zamknąć tę działalność w trakcie roku i otworzyć ją ponownie w tym samym roku podatkowym. Wnioskodawca pyta, czy po likwidacji działalności gospodarczej i otwarciu jej ponownie w tym samym roku podatkowym możliwy jest wybór innej formy opodatkowania, tj. rozliczania się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wnioskodawca uważa, że otwarcie ponownie tej samej działalności gospodarczej w danym roku podatkowym daje możliwość wyboru nowej formy opodatkowania.

Wybór formy opodatkowania

KIS potwierdza stanowisko wnioskodawcy jako prawidłowe. Jeżeli podatnik zlikwiduje trwale i skutecznie prowadzoną działalność gospodarczą, a następnie w tym samym roku podatkowym ponownie rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej, to będzie mógł dokonać wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy opodatkowania nowo rozpoczętej działalności gospodarczej.

KIS podkreśla, że podatnik musi spełnić warunki opodatkowania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ważne jest, aby podatnik zawiadomił wcześniej organ podatkowy o likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej, dokonał wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej, dokonał spisu z natury, dokonał odpowiednich zgłoszeń do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dopiero po spełnieniu tych warunków, podatnik może dokonać wyboru formy opodatkowania.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.380.2023.2.KP