Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zmienił interpretację indywidualną dotyczącą obowiązków podatkowych spółki zarządzającej wspólnotą gruntową. Zgodnie z nową interpretacją, wpływy uzyskiwane przez spółkę z tytułu dzierżawy gruntów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jednakże, spółka ma obowiązek składania corocznej deklaracji CIT-8 oraz sprawozdania finansowego do właściwego urzędu skarbowego.

Spółka zarządzająca wspólnotą gruntową

Spółka A., działająca na podstawie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, zarządza gruntami leśnymi, łąkami i pastwiskami. Spółka posiada osobowość prawną, ale nie jest spółką prawa handlowego. Wnioskodawca zadał pytanie, czy wpływy uzyskiwane przez Spółkę z tytułu dzierżawy gruntów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych i czy Spółka nie ma obowiązku składania corocznie deklaracji CIT-8 i sprawozdania finansowego do właściwego urzędu skarbowego.

Wnioskodawca uważa, że wpływy uzyskiwane przez Spółkę z tytułu dzierżawy gruntu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ uzyskiwane korzyści z dzierżawy gruntów nie są jej dochodami, tylko jej członków. W związku z tym, Spółka nie jest podatnikiem tego podatku, nie ma ona też obowiązku składania corocznie deklaracji CIT-8 i sprawozdania finansowego do właściwego urzędu skarbowego.

Czy spółka czy członkowie wspólnoty otrzymują przychody z tytułu dzierżawy?

Szef Krajowej Administracji Skarbowej zgodził się z wnioskodawcą, że wpływy uzyskiwane przez Spółkę z tytułu dzierżawy nieruchomości wspólnoty gruntowej nie podlegają po stronie Spółki opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jednakże, stwierdził, że Spółka ma obowiązek składania corocznej deklaracji CIT-8 oraz sprawozdania finansowego do właściwego urzędu skarbowego.

Uzasadnienie zmiany interpretacji indywidualnej polega na tym, że Spółka, poza zarządzaniem majątkiem wspólnoty gruntowej, może również prowadzić inną działalność statutową i osiągać inne przychody aniżeli związane z zarządzaniem wspólnotą gruntową. W związku z tym, Spółka, jako osoba prawna, podlega obowiązkom wynikającym z ustawy o CIT, w tym składania corocznej deklaracji CIT-8 oraz sprawozdania finansowego do właściwego urzędu skarbowego.

Źródło: Zmiana interpretacji indywidualnej z dnia 27 czerwca 2023 r., Szef Krajowej Administracji Skarbowej, sygn. DOP4.8221.24.2023