W sytuacji, gdzie poszczególni właściciele domu jednorodzinnego ponoszą koszty instalacji pompy ciepłai fotowoltaiki, pojawia się pytanie, czy można odliczyć całość wydatków do przysługującego limitu. Analiza stanowiska KIS pozwala na lepsze zrozumienie, jakie są możliwości odliczenia dla poszczególnych właścicieli oraz jakie warunki muszą być spełnione, aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Montaż pompy ciepła i fotowoltaiki

W 2022 r. w domu jednorodzinnym, będącym własnością ojca (2/3 domu) oraz 2 córek (każda po 1/6 nieruchomości) zamontowano pompę ciepła oraz fotowoltaikę. Faktura (a tym samym koszty tej inwestycji) została wystawiona na wszystkich właścicieli i ponieśli oni koszt tej inwestycji wspólnie. Każdy z właścicieli rozlicza się samodzielnie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Inwestycja została zakończona w 2022 r., co zostało udokumentowane fakturami.

Podatniczka jest współwłaścicielką domu jednorodzinnego, a jej udział to 1/6. Kobieta chce dokonać odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej całości wydatków do przysługującego limitu. Zapytała KIS czy jako córka będąca właścicielem nieruchomości w 1/6, może odliczyć cały koszt poniesiony na termomodernizację do kwoty limitu, tj. do 53 000 zł przy założeniu, że pozostali właściciele nie odliczą nic?

Odliczenie wydatków tylko dla tego, kto poniósł koszt termomodernizacji

W odpowiedzi na zadane pytanie, KIS stwierdziła, że jako córka będąca właścicielem nieruchomości w 1/6, nie może odliczyć całości kosztu poniesionego na termomodernizację do kwoty limitu, tj. do 53 000 zł, nawet jeśli pozostali właściciele nie odliczą nic.

KIS powołała się na przepisy ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Zgodnie z tymi przepisami, uprawniony do odliczenia wydatków jest tylko ten właściciel nieruchomości, który faktycznie poniósł koszt termomodernizacji.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.729.2022.2.MD