Zapytanie podatnika dotyczyło opodatkowania wypłaty kwoty wynikającej z umorzenia bonusu, który ma charakter pochodnego instrumentu finansowego. Stanowisko organów podatkowych wskazuje, że taka wypłata podlega opodatkowaniu według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy wypłata kwoty wynikającej z umorzenia bonusu podlega opodatkowaniu

Podatnik, będący zatrudnionym dyrektorem zarządzającym spółki na podstawie umowy o pracę, zwrócił się z zapytaniem do organów podatkowych. Zapytanie do KIS dotyczyło opodatkowania wynagrodzenia z tytułu menedżerskiego bonusu motywacyjnego, który ma charakter pochodnego instrumentu finansowego. Podatnik oczekiwał odpowiedzi w zakresie ustalenia, czy wypłata kwoty wynikającej z umorzenia bonusu podlega opodatkowaniu jako przychód z kapitałów lub przychód z działalności gospodarczej, czy też jako przychód z pracy.

Bonus motywacyjny to przychód z pracy

Według KIS, wypłata środków pieniężnych z tytułu realizacji pochodnego instrumentu finansowego, jakim jest menedżerski bonus motywacyjny, jest traktowana jako przychód z pracy. Oznacza to, że podlega ona opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w art. 10 ust. 1 pkt. 7 w zw. z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.954.2022.2.AK