Artykuł dotyczy zmian w możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od budynków mieszkalnych. Od 1 stycznia 2022 r. przepisy zostały uchylone, co oznacza, że budynki mieszkalne nie podlegają już amortyzacji. Jednak do końca 2022 r. podatnicy nadal mogą zaliczać takie odpisy do kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieruchomości nabytych lub wytworzonych przed tą datą.

Odpisy amortyzacyjne od budynku

W lipcu 2009 r. podatnik zakupił budynek mieszkalny za 300 tys. zł. Następnie przez 2,5 roku dokonał jego remontu i modernizacji. Od 1 stycznia 2013 r. rozpoczął prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, a budynek wprowadził do ewidencji środków trwałych. Obiekt jest nieprzerwanie wykorzystywany w działalności gospodarczej podatnika. Pytanie do KIS dotyczyło możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tego budynku.

Kiedy nie jest możliwe dokonywanie odpisów amortyzacyjnych

KIS stwierdził, iż z zgodnie z art. 22b ust. 1 pkt 1) i 3) Ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2022 r., możliwa była amortyzacja nieruchomości mieszkalnych, jeżeli zostały nabyte od innego podmiotu i nadawały się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania. Jednakże od 1 stycznia 2022 r. te przepisy zostały uchylone i budynki mieszkalne nie podlegają już amortyzacji.

Art. 71 ust. 2 Ustawy o PIT przewiduje, że podatnicy mogą do dnia 31 grudnia 2022 r. zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących budynkami mieszkalnymi, jeżeli zostały nabyte lub wytworzone przed dniem 1 stycznia 2022 r.

Zgodnie z odpowiedzią KIS, od 1 stycznia 2022 r. nie jest możliwe dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od budynków mieszkalnych. Jednakże podatnicy mogą jeszcze do 31 grudnia 2022 r. zaliczać takie odpisy do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli budynek został nabyty lub wytworzony przed 1 stycznia 2022 r. Wnioskiem dla pytającego jest więc, że od 1 stycznia 2023 r. nie będzie już uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tego budynku mieszkalnego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.1109.2022.1.AC