Artykuł dotyczy udzielonej interpretacji indywidualnej przez organy administracji skarbowej dotyczącej obowiązków rozliczeniowych podatnika VAT. Wnioskodawca, polski rezydent podatkowy, zwrócił się z pytaniem o interpretację związanych z podatkiem VAT kwestii.

Przejęcie "nadwyżkowej" energii elektrycznej

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i polskim rezydentem podatkowym. Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a jej sprzedaż nie jest zwolniona z podatku VAT. Spółka działa w szczególności w obszarze energii elektrycznej. Jednym ze środków realizacji celów spółki jest przejęcie "nadwyżkowej" energii elektrycznej.

Wnioskodawca zadał dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczyło daty powstania dla spółki przychodu podatkowego z tytułu świadczenia przez nią usługi przejęcia "nadwyżkowej" energii. Wnioskodawca uważał, że datą powstania przychodu będzie ostatni dzień przyjętego okresu rozliczeniowego (tj. miesiąca) zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy o CIT. Drugie pytanie dotyczyło wydatków spółki na zakup usług odbioru "nadwyżkowej" energii elektrycznej. Wnioskodawca uważał, że te wydatki stanowią inne niż bezpośrednie koszty uzyskania przychodów, które powinny być potrącane dla celów podatkowych w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT.

Koszty powinny być potrącane w dacie ich poniesienia

Krajowa Informacja Skarbowa zgodziła się ze stanowiskiem wnioskodawcy. W przypadku pierwszego pytania, KIS potwierdziła, że datą powstania przychodu dla spółki z tytułu świadczenia usługi przejęcia "nadwyżkowej" energii będzie ostatni dzień przyjętego okresu rozliczeniowego (tj. miesiąca) zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy o CIT. W przypadku drugiego pytania, KIS potwierdziła, że wydatki spółki na zakup usług odbioru "nadwyżkowej" energii elektrycznej stanowią inne niż bezpośrednie koszty uzyskania przychodów, które powinny być potrącane dla celów podatkowych w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.768.2022.3.BS