Wnioskodawca, będący zarówno prezesem zarządu fundacji, jak i prowadzącym działalność gospodarczą, ma wątpliwości dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych oraz VAT. Krajowa Informacja Skarbowa przedstawiała wyjaśnienia dotyczące opodatkowania dochodu z darowizn oraz możliwości odliczenia VAT.

Fundacja. Opodatkowanie dochodu z darowizn oraz możliwość odliczenia VAT

Wnioskodawcą jest fundacja, która nie jest zarejestrowana dla celów VAT, ale jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca jest również prezesem zarządu fundacji oraz prowadzi działalność gospodarczą jako podmiot, który jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Fundacja otrzymuje darowizny pieniężne i rzeczowe od darczyńców, które stanowią jedno ze źródeł jej finansowania. Może również uzyskiwać przychody z nieodpłatnych świadczeń oraz darowizn, które są przeznaczone na realizację celów statutowych fundacji. W ramach współpracy między fundacją a podmiotem, podmiot może udzielać fundacji nieodpłatnych świadczeń, takich jak użyczenie powierzchni biurowej, organizacja eventów czy nieodpłatne wykonanie usług. Podmiot zamierza wykorzystać udzielanie wsparcia dla fundacji w celu promocji swojej działalności i zwiększenia liczby klientów oraz sprzedaży. Podmiot może odliczyć naliczony VAT związany z nabyciem towarów lub usług, które następnie mogą być wykorzystane na rzecz fundacji. Fundacja przeznacza dochód na cele statutowe, wydatkując go sukcesywnie na realizację tych celów.

Do KIS padło pytanie czy osiągany przez wnioskodawcę dochód w części równej przychodowi z tytułu nieodpłatnych świadczeń opisanych w zdarzeniu przyszłym, podlegać będzie zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fundacja może skorzystać z odliczenia VAT

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) przywołała przepisy Kodeksu cywilnego, które definiują darowiznę jako umowę, na mocy której darczyńca zobowiązuje się do świadczenia darowizny na rzecz obdarowanego. KIS stwierdziła, że nieodpłatne świadczenia udzielane przez podmiot na rzecz fundacji stanowią darowiznę, która jest dochodem Fundacji. Jednakże KIS zauważa, że fundacja może skorzystać z odliczenia VAT związane z nabyciem towarów lub usług od podmiotu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.776.2022.2.AW