Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wartość odprawy emerytalnej powinna być uwzględniona w przychodach za rok, w którym została zaksięgowana na koncie pracownika, pomimo daty faktycznego przelewu przez pracodawcę. Ma to istotne konsekwencje dla pracowników w kontekście rozliczania swojego podatku dochodowego.

Różne daty przelewu i zaksięgowania środków

W dniu 30 grudnia 2022 r. pracodawca zrealizował przelew na konto pracownika, będący wypłatą odprawy emerytalnej. W związku z tym, pracodawca dokonał odpowiednich zapisów w PIT-11 pracownika, uwzględniając wartość odprawy emerytalnej w przychodach pracownika za rok 2022, wraz z podatkiem potrąconym od tego świadczenia. W kwietniu 2023 r. były pracownik wystąpił do Państwa z wezwaniem o skorygowanie PIT-11 za 2022 r., przedstawiając wydruk z banku, wykazujący, że kwota odprawy emerytalnej została zaksięgowana na jego rachunku dopiero 2 stycznia 2023 r.

Liczy się data zaksięgowania środków

Dyrektor KIS odpowiedział, że wykazanie w PIT-11 za 2022 r. przychodu i podatku odprawy emerytalnej jest prawidłowe. Powołano się na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wskazują, że przychód uważa się za osiągnięty w momencie, gdy świadczenie jest udostępnione podatnikowi do dyspozycji, czyli w momencie, gdy zostało zaksięgowane na jego rachunku bankowym. W przypadku odprawy emerytalnej, momentem osiągnięcia przychodu jest data zaksięgowania na rachunku pracownika, czyli w tym przypadku 2 stycznia 2023 r.

Podsumowanie

Jak wynika z interpretacji, pracodawca nie powinien korygować PIT-11 za 2022 r. dla byłego pracownika, ponieważ wykazanie wartości odprawy emerytalnej w przychodach za rok 2022 jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Momentem osiągnięcia przychodu jest data zaksięgowania kwoty na rachunku pracownika, a nie data dokonania przelewu przez pracodawcę. W związku z tym, w PIT-11 za 2023 r. nie należy wykazywać odprawy emerytalnej. Pracownik powinien być świadomy tych zasad i uwzględniać je przy rozliczaniu swojego podatku dochodowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.473.2023.2.JM