Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację dotyczącą sprzedaży nieruchomości nabytej w trakcie małżeńskiej wspólności majątkowej. Pytanie dotyczyło podatnika, który sprzedał lokal mieszkalny nabyty po rozwodzie na wyłączną własność w wyniku umowy zamiany majątku wspólnego.

Sprzedaż nieruchomości

Wnioskodawca, będący w małżeńskiej wspólności majątkowej, nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w 2016 roku. W 2022 roku, po ustaniu wspólności majątkowej w wyniku rozwodu, nieruchomość została nabyta na wyłączną własność wnioskodawcy. W tym samym roku wnioskodawca sprzedał nieruchomość.

Wnioskodawca chciał się dowiedzieć, czy sprzedaż nieruchomości w 2022 roku stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 10 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jego zdaniem sprzedaż nieruchomości nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, ponieważ nastąpiła po upływie pięciu lat od nabycia nieruchomości do wspólnego majątku małżonków.

Od kiedy liczyć 5 lat

Dyrektor KIS podzielił stanowisko wnioskodawcy. Zgodnie z interpretacją, sprzedaż nieruchomości po upływie pięciu lat od jej nabycia nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu. Za datę nabycia nieruchomości uznaje się datę jej nabycia do ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, a nie datę nabycia na wyłączną własność po ustaniu wspólności majątkowej.

Dyrektor KIS podkreślił, że w przypadku małżeńskiej wspólności majątkowej, nieruchomość nabywana jest przez obu małżonków w całości, a nie w określonym udziale. W związku z tym, sprzedaż nieruchomości przez jednego z małżonków po upływie pięciu lat od jej nabycia do majątku wspólnego nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.208.2023.5.KR