Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną dotyczącą opodatkowania przychodów uzyskiwanych z produkcji palet drewnianych. Zgodnie z tą interpretacją, przychody te powinny być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 5,5% uzyskanych z działalności wytwórczej.

Pytanie o stawkę ryczałtu od produkcji palet drewnianych

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od października 2021 r., a głównym przedmiotem jego działalności jest produkcja wyrobów tartacznych. Dodatkowo, wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie. Wnioskodawca produkuje palety drewniane jednorazowego użytku z drewna zakupionego na przetargach organizowanych przez Lasy Państwowe. Głównymi odbiorcami produkcji wnioskodawcy są firmy z krajów Unii Europejskiej.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy do produkcji palet może stosować stawkę 5,5% zryczałtowanego podatku dochodowego.

KIS potwierdza stawkę 5,5%

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. W interpretacji indywidualnej podkreślił, że działalność wytwórcza, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzona przez podatnika, jest opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku wnioskodawcy, który produkuje palety drewniane, jest to stawka 5,5%.

Dyrektor KIS wyjaśnił, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca, który prowadzi działalność samodzielnie, spełnił ten warunek.

Podsumowanie

Interpretacja KIS potwierdza, że producenci palet drewnianych mogą opodatkować swoje przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 5,5%. To ważne wyjaśnienie dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących podobną działalność, którzy chcą prawidłowo zastosować przepisy podatkowe.

Dla organów administracji skarbowej interpretacja ta potwierdza, że przy produkcji palet drewnianych nie można zastosować niższej stawki podatku dochodowego. Odpowiedź organu może stanowić podstawę do kontroli podatkowej w przypadku ewentualnego błędnego zastosowania stawki 5,5% przez podatnika.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 27 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1108.2022.2.MT