Czy usługi reklamowe i produkcja filmów podlegają opodatkowaniu stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszącą 8,5%? Odpowiedź na to pytanie przynosi najnowsza interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Usługi reklamowe i produkcja filmowa a ryczałt

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na produkcji filmów i wyświetlaniu w nich reklam. Część zysków pochodzi również z realizacji zleceń na produkcje filmów promocyjnych dla innych kanałów. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako płatnik ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i zadał pytanie dotyczące stawki ryczałtowej dla obu rodzajów usług.

Zdaniem wnioskodawcy, stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% jest właściwa dla obu rodzajów usług. Wnioskodawca powołuje się na Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), zgodnie z którą oba rodzaje usług są klasyfikowane jako działalność usługowa.

KIS potwierdza 8,5% stawkę ryczałtu

Organ podatkowy, w odpowiedzi na pytanie wnioskodawcy, potwierdził, że oba rodzaje usług są klasyfikowane jako działalność usługowa i mogą podlegać opodatkowaniu stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszącą 8,5%, zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W toku analizy, organ podatkowy dokonał szczegółowego przeglądu klasyfikacji usług według PKWiU, a także szczegółowo zbadał rodzaj świadczonych przez wnioskodawcę usług. Na tej podstawie, organ podatkowy uznał, że przychody wnioskodawcy z usług reklamowych i produkcji filmowej mogą być opodatkowane stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszącą 8,5%.

Jednakże, organ podatkowy zaznaczył, że zastosowanie stawki ryczałtu jest możliwe tylko wtedy, gdy spełnione są pozostałe przesłanki określone w ustawie, a także gdy uzyskane przychody nie są objęte innymi kategoriami opodatkowania z wyższymi stawkami ryczałtu.

Podsumowując, najnowsza interpretacja KIS potwierdza, że przychody z usług reklamowych i produkcji filmowej mogą być opodatkowane stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszącą 8,5%, pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek ustawowych i braku objęcia tych przychodów wyższymi stawkami ryczałtu. W związku z tym, wnioskodawca oraz inne osoby prowadzące podobną działalność gospodarczą powinny dokonać odpowiedniej analizy swojej sytuacji podatkowej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 27 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1092.2022.2.BM