Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczyła możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie waluty wirtualnej w drodze "kopania". Konkretnie chodziło o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakupu serwerów obliczeniowych oraz kosztów prądu użytego do ich działania.

Kopanie kryptowalut metodą "proof of work"

Wnioskodawca nabył kilka serwerów obliczeniowych służących do kopania kryptowalut metodą "proof of work". Serwery te zostały włączone do sieci kryptowalut, użyczając tym sieciom swoich mocy obliczeniowych. W zamian za pracę wykonywaną przez te maszyny, sieci kryptowalut wpłacały na konto wnioskodawcy pewną ilość kryptowalut.

Wnioskodawca zapytał, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zakup serwerów obliczeniowych, a także koszty prądu użytego do zasilania tych maszyn. Powołując się na wyrok WSA z 21 lipca 2020 r., I SA/Łd 285/20, wnioskodawca uważał, że ma prawo do zaliczenia tych kosztów.

Koszty związane z procesem kopania kryptowalut

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Zgodnie z interpretacją, koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

KIS podkreślił, że koszty bezpośrednio związane z przychodami to te, które łatwo można na podstawie pomiaru lub dokumentów źródłowych zaliczyć wprost na określony produkt. W przypadku kryptowalut, koszty te mogą obejmować zakup sprzętu i energii elektrycznej niezbędnej do "kopania" waluty. Jednakże, koszty te muszą być udokumentowane i bezpośrednio związane z procesem kopania.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 24 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.864.2022.2.DJ