W artykule omawia się skutki podatkowe umorzenia udziałów dla wspólnika w kontekście polskiego prawa CIT. Krajowa Informacja Skarbowa potwierdzają, że dobrowolne umorzenie udziałów bez otrzymania wynagrodzenia nie generuje opodatkowanego przychodu.

Umorzenie części udziałów w celu zmiany struktury

Wnioskodawcą jest polska spółka umarzająca, która jest podatnikiem CIT i VAT. Spółka planuje umorzenie części swoich udziałów w celu zmiany struktury udziałów. Wspólnikami są dwie inne spółki oraz jedna osoba fizyczna. Przedstawiony wniosek dotyczy określenia skutków podatkowych takiego umorzenia dla Wspólnika 1. Czy w wyniku dobrowolnego zbycia części udziałów posiadanych przez Wspólnika 2 i Wspólnika 3, bez wypłaty wynagrodzenia, w celu dokonania ich umorzenia przez Spółkę, po stronie Wnioskodawcy dojdzie do powstania przychodu na gruncie ustawy o CIT?

Dobrowolne umorzenie udziałów bez korzyści finansowych

W odpowiedzi na pytanie Wnioskodawcy, Krajowa Informacja Skarbowa stwierdziło, że w przypadku dobrowolnego zbycia udziałów przez Wspólnika 2 i Wspólnika 3, bez otrzymania wynagrodzenia, w celu dokonania ich umorzenia przez Spółkę, nie będzie powstawał przychód na gruncie ustawy o CIT.

KIS powołało się na przepisy ustawy o CIT, które wymagają trwałego, ostatecznego i bezwarunkowego osiągnięcia przychodu w celu jego ujęcia w opodatkowanym dochodzie. Argumentowano, że dobrowolne umorzenie udziałów nie przyniesie żadnych korzyści finansowych ani wynagrodzenia Wspólnikowi 1, dlatego nie może być uznane za trwały zysk. Wnioskodawca stwierdził również, że nie otrzyma żadnych korzyści niemajątkowych ani darowizn w wyniku umorzenia udziałów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 24 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.772.2022.1.SH