W artykule omawiamy interpretację organów administracji skarbowej dotyczącą kosztów uzyskania przychodów związanych z karą umowną. Artykuł analizuje zastosowanie przepisów podatkowych oraz wpływ trudności na rynku gospodarczym na decyzje podatnika w kontekście niewykonania umowy i poniesienia kary.

Produkcja palet drewnianych

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, zajmującą się produkcją palet drewnianych. Zakupuje surowiec z różnych nadleśnictw za pomocą platformy handlowej, a następnie podpisuje umowy z nadleśnictwami. Umowy określają ilość, asortyment i cenę drewna. W związku z trudnościami na rynku gospodarczym, podatnik nie był w stanie zrealizować umowy, co skutkowało nałożeniem na niego kary umownej przez sprzedawcę drewna. Do KIS padło pytanie, czy zapłacona kontrahentom kara umowa jest kosztem uzyskania w działalności gospodarczej?

Kara umowna nie stanowi kosztu uzyskania przychodów

KIS stwierdził, że kara umowna zapłacona za niewykonanie umowy nie spełnia przesłanek wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. nie została poniesiona w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i w konsekwencji nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. KIS podkreślił, że samo działanie polegające na odstąpieniu od umowy w celu zmniejszenia straty ekonomicznej nie stanowi wystarczającej podstawy do uznania, że mamy do czynienia z zabezpieczeniem źródła przychodów. Ponadto, KIS zauważył, że poniesienie kosztów stanowiących efekt podjętego ryzyka gospodarczego podatnik nie może sobie rekompensować za pomocą przepisów podatkowych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.957.2022.1.AA