Wnioskodawca, będący rezydentem podatkowym w Kanadzie, rozważa sprzedaż akcji polskiej spółki akcyjnej. Wnioskodawca jest właścicielem akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych i zamierza dokonać odpłatnego zbycia tych akcji w ramach transakcji poza regulowanym rynkiem giełdowym.

Sprzedaż akcji polskiej spółki

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą stałe miejsce zamieszkania w Kanadzie. Od 1 stycznia 2015 r. jest nieprzerwanie rezydentem podatkowym w Kanadzie i tam podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Wnioskodawca jest właścicielem akcji spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce i zamierza je zbyć na rzecz spółki kanadyjskiej. W związku z tym, zapytał Krajową Informację Skarbową (KIS) czy dochód uzyskany ze zbycia tych akcji będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce.

Zgodnie z interpretacją, dochód uzyskany ze sprzedaży akcji przez rezydenta Kanady nie będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce.

Ta interpretacja KIS dostarcza wytycznych dotyczących skutków podatkowych sprzedaży akcji polskiej spółki przez osoby, które nie są rezydentami podatkowymi w Polsce.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.327.2023.1.IR