W świetle najnowszej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), darowizna udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie wiąże się z przejęciem długów i ciężarów ani zobowiązań darczyńcy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Darowizna udziałów w spółce z o.o.

Wnioskodawca, będący udziałowcem spółki z o.o., otrzymał część udziałów od swojej małżonki na podstawie umowy darowizny. Pozostała część udziałów została przekazana ich pełnoletniej córce. W momencie zawarcia umowy darowizny, wnioskodawca i jego małżonka posiadali rozdzielność majątkową. Darowizna nie wiązała się z przejęciem przez wnioskodawcę długów i ciężarów ani zobowiązań darczyńcy. Wnioskodawca zapytał, czy od nabytych udziałów w formie darowizny należy zapłacić podatek PCC i jeśli tak, to jaką wartość należy opodatkować - wartość nominalną, czy też wartość rynkową?

Wnioskodawca był zdania, że należy zapłacić podatek PCC od nabytych udziałów w formie darowizny i jako podstawę przyjąć wartość rynkową.

Rozstrzygnięcie KIS: Darowizna udziałów nie podlega opodatkowaniu PCC

Stanowisko wnioskodawcy zostało uznane za nieprawidłowe. Zgodnie z interpretacją KIS, umowa darowizny stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od czynności cywilnoprawnych tylko w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy. Jeżeli umowa darowizny nie wiąże się z takim przejęciem, nie podlega opodatkowaniu PCC.

W świetle powołanych przepisów, umowa darowizny udziałów w spółce z o.o., zawarta przez wnioskodawcę z jego małżonką, nie wiązała się z przejęciem długów, ciężarów ani zobowiązań darczyńcy. W związku z tym, umowa ta nie stanowiła czynności podlegającej opodatkowaniu PCC. Z tego powodu, z tytułu zawarcia tej umowy, na wnioskodawcy, jako obdarowanym, nie ciążył obowiązek zapłaty PCC.

W konsekwencji, wnioskodawca nie musi płacić podatku PCC od nabytych udziałów w formie darowizny, a wartość nominalna czy rynkowa udziałów nie ma tutaj znaczenia.

Podsumowując, interpretacja KIS wskazuje, że darowizna udziałów w spółce z o.o., która nie wiąże się z przejęciem długów i ciężarów ani zobowiązań darczyńcy, nie podlega opodatkowaniu PCC. To stanowisko ma fundamentalne znaczenie dla osób planujących przekazanie udziałów w spółce z o.o. w formie darowizny.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4014.313.2022.2.MZ