W artykule omawia się interpretację Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą opodatkowania przychodów z projektowania i rozwoju technologii informatycznych. Pytający, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, zainteresowany był możliwością skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Artykuł analizuje stanowisko KIS oraz jego konsekwencje dla podatnika, podkreślając znaczenie właściwej klasyfikacji usług w celu ustalenia odpowiedniego sposobu opodatkowania.

Rozwój technologii informatycznych, jaki podatek

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z głównym PKD 62.01.Z skierowała zapytanie do Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie opodatkowania swojego przychodu. Usługi świadczone przez podatnika dotyczą projektowania i rozwoju technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 62.01.12.0. Pytający zapytał, czy takie przychody mogą być opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Opodatkowanie usług związanych z technologiami informatycznymi. KIS wyjaśnia

Zgodnie z interpretacją, przychody uzyskiwane przez wnioskodawcę ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. KIS podkreśliła, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.708.2022.2.PSZ