Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację, która stanowi, że niespłacone pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami, które nie zostaną spłacone w trakcie postępowania likwidacyjnego spółki, nie będą stanowiły dla spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Proces likwidacyjny

Wnioskodawca, będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami. Ze względu na ponoszone straty, spółka rozpoczęła proces likwidacji. Spółka posiada niespłacone pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami, które przewiduje, że nie będą w stanie spłacić w trakcie postępowania likwidacyjnego. W związku z tym, wnioskodawca zadał pytanie, czy wartość niespłaconych pożyczek wraz z naliczonymi odsetkami, które nie zostaną spłacone w trakcie postępowania likwidacyjnego, będą stanowiły dla spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca jest zdania, że wartość niespłaconych pożyczek wraz z naliczonymi odsetkami, które nie zostaną spłacone w trakcie postępowania likwidacyjnego, nie będą stanowiły dla spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Organ podatkowy potwierdza brak opodatkowania

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła stanowisko wnioskodawcy. Zgodnie z interpretacją, niespłacone pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami, które nie zostaną spłacone w trakcie postępowania likwidacyjnego, nie będą stanowiły dla spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. KIS podkreśliła, że przepisy ustawy o CIT nie wskazują, co należy rozumieć przez umorzenie zobowiązania. W przypadku, gdy spółka utraci swój byt prawny, niespłacone pożyczki nie będą stanowiły przychodu Spółki.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.243.2023.1.PK/IN