Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnia, że spółka, która dokonuje wypłat zysku wypracowanego przed dniem uzyskania statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), nie jest zobowiązana do poboru podatku jako płatnik.

Wypracowanie zysku przed zmianą statusu podatkowego

Wnioskodawca, który uzyskał status podatnika CIT z dniem 1 stycznia 2021 roku, posiadał niepodzielony zysk wypracowany we wcześniejszych latach. Zapytał, czy dokonując wypłat wspólnikom zysku wypracowanego przed dniem uzyskania statusu podatnika CIT, będzie zobowiązany do poboru podatku jako płatnik.

Wnioskodawca uważa, że wypłata wspólnikom zysku wypracowanego przez spółkę przed dniem uzyskania statusu podatnika CIT, nie będzie podlegać opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o CIT obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku. Wnioskodawca uważa, że będzie to zdarzenie neutralne podatkowo, a zatem spółka nie będzie zobowiązana do poboru podatku jako płatnik.

Spółka nie jest płatnikiem

KIS zgadza się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Wypłata zysku wypracowanego przez spółkę przed dniem uzyskania statusu podatnika CIT, dokonana po tej dacie, nie będzie podlegać opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o CIT obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku. Jest to zdarzenie neutralne podatkowo, a zatem spółka nie będzie zobowiązana do poboru podatku jako płatnik.

KIS podkreśla, że do dochodów osiągniętych przez spółkę komandytową przed datą uznania jej za podatnika podatku CIT zastosowanie znajdą przepisy sprzed nowelizacji. Wnioskodawca, jako spółka komandytowa, była transparentna podatkowo, co oznacza, że dochód takiej spółki podlegał opodatkowaniu na poziomie jej wspólników. Zatem, jeżeli wspólnikiem spółki komandytowej była osoba prawna, opodatkowanie odbywało się na zasadach przewidzianych w ustawie o CIT.

W konsekwencji, dochód wspólnika, tzn. osoby prawnej, rozumiany jako zysk z tytułu udziału w spółce komandytowej, winien być systematycznie opodatkowywany w ciągu roku. W tym zakresie nie ma znaczenia czy zysk wypracowany przez spółkę komandytową został temu wspólnikowi wypłacony. Przychody spółki komandytowej, uzyskiwane przed uzyskaniem przez tę spółkę statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiły już w momencie ich powstania przychody jej wspólników i u nich też były opodatkowane.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 8 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.762.2022.2.AND