W najnowszym artykule omawiamy kluczową kwestię opodatkowania umorzonego kredytu hipotecznego. Podatnicy mogą uniknąć kosztów podatkowych związanych z umorzeniem kredytu. Przedstawiamy również szczegółowy stan faktyczny i stanowisko organu administracji skarbowej w tej sprawie.

Umorzenie części kredytu hipotecznego a obowiązek podatkowy

Wnioskodawczyni zaciągnęła w 2008 roku kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w celach mieszkaniowych. W 2022 roku podpisała ugodę z bankiem, w wyniku której kredyt został przeliczony na PLN, a część kapitału została umorzona. Wnioskodawczyni spłaciła pozostałą kwotę w jednorazowej wpłacie. Zgodnie z umową kredytową, wszyscy kredytobiorcy odpowiadają solidarnie za spłatę kredytu.

Wnioskodawczyni zapytała, czy od umorzonej kwoty kredytu powinna zapłacić podatek. Jej zdaniem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r., kredyt hipoteczny został zaciągnięty na cele mieszkaniowe i podlega zaniechaniu poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

KIS potwierdza: Brak podatku od umorzonej kwoty kredytu hipotecznego

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko wnioskodawczyni. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r., zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych ma zastosowanie do umorzonych kwot wierzytelności z tytułu kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe, pod warunkiem, że osoba taka nie korzystała z zaniechania poboru podatku od kwot umorzonych wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na realizację innej inwestycji mieszkaniowej. W przypadku wnioskodawczyni, kredyt hipoteczny został zaciągnięty na realizację jednej inwestycji mieszkaniowej, a umorzenie kwoty kredytu przez bank skutkowało przysporzeniem majątkowym dla wnioskodawczyni. Jednakże, zgodnie z powyższym rozporządzeniem, wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od umorzonej kwoty.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 24 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.963.2022.3.EC