Po wielu latach córka spłaciła kredyt, a bank umorzył jej część kwoty. Wnioskodawca zastanawia się, czy musi zapłacić podatek od tej umorzonej sumy. Krajowa Izba Skarbowa oraz Ministerstwo Finansów potwierdzają, że w przypadku kredytów hipotecznych zaciągniętych na cele mieszkaniowe, umorzona kwota nie podlega opodatkowaniu.

Bank umorzył część kredytu

W 2008 r., córka wnioskodawcy zaciągnęła kredyt hipoteczny na zakup mieszkania na własne cele mieszkaniowe. Ze względu na brak zdolności kredytowej córki, rodzice zostali dopisani do kredytu jako współkredytobiorcy, ale nie byli właścicielami mieszkania. W 2022 r., córka podpisała ugodę z bankiem, w wyniku której kredyt został przeliczony od początku, a bank umorzył część kredytu. Kwota, z której bank zwolnił córkę z długu, wyniosła 76 548 zł 82 gr.

Wnioskodawca zapytał, czy od umorzonej kwoty kredytu powinien zapłacić podatek. Według wnioskodawcy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r., kredyt hipoteczny został zaciągnięty na cele mieszkaniowe i podlega zaniechaniu poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca nie był współwłaścicielem tego mieszkania, dlatego od umorzonej przez bank kwoty nie powinien zapłacić żadnego podatku.

Zaniechanie poboru podatku po umorzeniu kredytu hipotecznego

Według KIS, kredyt hipoteczny zaciągnięty na cele mieszkaniowe podlega zaniechaniu poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca wystąpił jako kredytobiorca, ale jego rola była jedynie pomocnicza i polegała na zwiększeniu zdolności kredytowej córki. Ponieważ Wnioskodawca nie był współwłaścicielem mieszkania, od umorzonej kwoty kredytu nie ma obowiązku zapłaty podatku.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 24 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.964.2022.2.EC