W świetle przepisów podatkowych, spłata kredytu hipotecznego, który został zaciągnięty przez inną osobę niż podatnik na zakup nieruchomości, nie kwalifikuje się jako wydatek na własne cele mieszkaniowe. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.

Wspólne mieszkanie po ślubie

W sierpniu 2020 r., żona wnioskodawcy zakupiła mieszkanie, zaciągając na nie kredyt hipoteczny. W grudniu tego samego roku, wnioskodawca sprzedał swoje mieszkanie, spłacając kredyt hipoteczny i zadeklarował, że resztę środków przeznaczy na własne cele mieszkaniowe. W czerwcu 2021 r., po ślubie, wnioskodawca stał się współwłaścicielem nieruchomości, jednak kredyt hipoteczny pozostał nadal kredytem żony.

Wnioskodawca uważa, że mimo iż kredyt pozostaje nadal własnością tylko żony, to on, będąc współwłaścicielem mieszkania, może nadpłacić kredyt hipoteczny przypisany do tej nieruchomości. Wpłacając kwotę będącą równowartością kwoty zarobionej na sprzedaży poprzedniego mieszkania, spełni obowiązek zainwestowania jej na własne cele mieszkaniowe.

Warunki skorzystania ze zwolnienia podatkowego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Zgodnie z interpretacją, spłata kredytu, który został zaciągnięty przez inną osobę niż podatnik (w tym przypadku żonę wnioskodawcy) na zakup nieruchomości, nie stanowi wydatku na własne cele mieszkaniowe. Kredyt nie został zaciągnięty przez wnioskodawcę na nabycie mieszkania celem zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. W efekcie, wydatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na spłatę ww. kredytu nie uprawnia do zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwolnienia podatkowe oraz ulgi są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, dlatego do interpretacji przepisów, które je przewidują, należy podchodzić z dużą ostrożnością. W przypadku art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepis ten jest ściśle związany z realizacją celów mieszkaniowych przez podatnika, który zbywa nieruchomość. W tym kontekście, spłata kredytu zaciągniętego przez inną osobę nie spełnia tych warunków, nawet jeśli podatnik jest współwłaścicielem nieruchomości.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 30 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.739.2022.2.MD