Wnioskodawca na potrzeby daniny solidarnościowej (art. 30h) płatnej w 2021 r. wykazał, jako podstawę opodatkowania, dochód osiągnięty w roku podatkowym 2020 bez uwzględnienia odliczonej straty podatkowej z pozarolniczej działalności gospodarczej z roku 2018 i 2019.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej oraz cywilnej. Ponadto w latach 2017-2020, oprócz bycia wspólnikiem ww. spółek, Wnioskodawca prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawca rozliczał się na zasadach określonych w art. 30c ustawy PIT (podatek liniowy). Wnioskodawca na potrzeby daniny solidarnościowej (art. 30h) płatnej w 2021 r. wykazał, jako podstawę opodatkowania, dochód osiągnięty w roku podatkowym 2020 bez uwzględnienia odliczonej straty podatkowej z pozarolniczej działalności gospodarczej z roku 2018 i 2019. Czy na potrzeby ustalenia podstawy obliczenia daniny solidarnościowej płaconej w 2021 r. Wnioskodawca mógł uwzględnić w tej podstawie stratę z działalności gospodarczej z roku podatkowego 2018 oraz stratę z działalności gospodarczej z roku podatkowego 2019?

Do zapłaty daniny solidarnościowej obowiązane są osoby fizyczne, których dochód przekroczył 1 000 000 zł.

Osoby te, oprócz podatku dochodowego, są zobowiązane zapłacić dodatkowo daninę solidarnościową w wysokości 4% podstawy obliczenia oraz złożyć we właściwym urzędzie skarbowym deklarację o wysokości tej daniny solidarnościowej w terminie do 30 kwietnia roku kalendarzowego. W tym samym terminie upływa termin zapłaty daniny.

Ustalając podstawę obliczenia daniny solidarnościowej płaconej w 2021 r., Wnioskodawca nie mógł uwzględnić w tej podstawie straty z działalności gospodarczej z roku podatkowego 2018 oraz straty z działalności gospodarczej z roku podatkowego 2019.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.354.2023.1.WS