W interpretacji indywidualnej z dnia 13 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że spłata kredytu gotówkowego zaciągniętego na cele mieszkaniowe może być traktowana jako wydatek na cele mieszkaniowe, co uprawnia do zwolnienia podatkowego. Ta interpretacja może mieć istotne znaczenie dla osób, które zaciągnęły kredyt na cele mieszkaniowe i chcą skorzystać ze zwolnienia podatkowego.

Stan faktyczny

Sprawa dotyczyła wnioskodawczyni, która w 2019 roku zakupiła działkę i postawiła na niej domek rekreacyjny. W 2021 roku zdecydowała się na sprzedaż domku, a uzyskane środki przeznaczyła na spłatę kredytu gotówkowego, który zaciągnęła na zakup kawalerki. Wnioskodawczyni zapytała, czy może potraktować spłatę kredytu jako wydatkowanie pieniędzy z przychodu na cele mieszkaniowe, co pozwoliłoby jej skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Argumentowała, że pieniądze z kredytu zostały w całości przeznaczone na zakup kawalerki, co jest zgodne z definicją celów mieszkaniowych.

Stanowisko KIS

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła stanowisko wnioskodawczyni. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości są wolne od podatku dochodowego, jeżeli przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. W przypadku wnioskodawczyni, cały przychód ze sprzedaży nieruchomości został przeznaczony na spłatę kredytu gotówkowego, który został zaciągnięty na zakup kawalerki. Tym samym, dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości jest w całości zwolniony z podatku dochodowego.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że pytający może potraktować spłatę kredytu gotówkowego jako wydatki na własne cele mieszkaniowe. Oznacza to, że wykorzystanie pieniędzy z kredytu na zakup kawalerki spełnia wymogi celu mieszkaniowego, mimo braku wskazania tego celu w umowie kredytowej. Dla organów administracji skarbowej wynika z tego, że osoba ma prawo skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania w związku z przeznaczeniem pieniędzy ze sprzedanej nieruchomości na spłatę kredytu gotówkowego na cele mieszkaniowe.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.900.2022.2.DJ