Przeniesienie samochodu do majątku prywatnego wspólnika nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn - wynika z interpretacji organów administracji skarbowej. W odpowiedzi na pytanie wnioskodawcy, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że umowa nieodpłatnego przeniesienia własności samochodu nie spełnia kryteriów opodatkowania. Przeniesienie samochodu nie generuje więc dodatkowych kosztów dla wnioskodawcy. Niemniej jednak, przed podjęciem takiej decyzji, zawsze warto skonsultować się z doradcą podatkowym.

Stan faktyczny

W interpretacji indywidualnej z dnia 8 maja 2020 r. wnioskodawca zadał pytanie dotyczące opodatkowania przeniesienia jednego z samochodów do jego majątku prywatnego. Wnioskodawca był wspólnikiem spółki jawnej posiadającej dwa samochody, które miały zostać wykreślone z ewidencji środków trwałych spółki i nieodpłatnie przeniesione do majątku prywatnego wspólników. Wnioskodawca chciał dowiedzieć się, czy przeniesienie samochodu do jego majątku prywatnego będzie opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn.

Stanowisko KIS

W odpowiedzi na pytanie zadane przez wnioskodawcę, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podzielił jego stanowisko, stwierdzając, że przeniesienie samochodu do majątku prywatnego wspólnika nie będzie opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn. KIS powołał się na art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, który precyzuje, jakie czynności podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. W przedstawionym przypadku, umowa nieodpłatnego przeniesienia własności samochodu nie spełnia żadnego z kryteriów wymienionych w przepisie, w tym nie jest umową darowizny. Jest to umowa nienazwana, która nie podlega opodatkowaniu według przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Podsumowanie

W wyniku interpretacji organów administracji skarbowej wynika, że przeniesienie samochodu do majątku prywatnego wspólnika nie będzie opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn. Wnioskodawca może bez obaw przenieść samochód na swoją własność, nie ponosząc dodatkowych kosztów związanych z opodatkowaniem tej czynności. Wnioskodawca powinien jednak pamiętać, że interpretacja ta dotyczy konkretnego stanu faktycznego i może być różnie oceniana w innych przypadkach. Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z przeniesieniem własności samochodu, zawsze warto skonsultować się z odpowiednim doradcą podatkowym.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4015.155.2022.1.MM