Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą skutków podatkowych przekształcenia spółki w kontekście opodatkowania ryczałtem. Zgodnie z interpretacją, przekształcenie spółki nie generuje dodatkowego dochodu z tytułu zmiany wartości składników majątku, zarówno dla spółki przekształcanej, jak i przekształconej.

Stan faktyczny

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca polskim rezydentem podatkowym, planuje przekształcenie w inną spółkę kapitałową - spółkę akcyjną lub prostą spółkę akcyjną. Wszystkie udziały w przekształconej spółce będą należeć do tych samych osób, co w spółce przekształcanej. Przekształcenie nastąpi na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Spółka przekształcona będzie kontynuowała działalność prowadzoną przez spółkę przekształcaną, a wartości księgowe wszystkich składników majątku będą identyczne w obu spółkach.

Stanowisko oraz pytanie wnioskodawcy

Wnioskodawca uważa, że w przypadku przekształcenia spółki w okresie opodatkowania ryczałtem, nie powstanie "dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku" w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT, ani w spółce przekształcanej, ani w spółce przekształconej. Wnioskodawca argumentuje, że przekształcenie nie wpływa na wartości księgowe składników majątku, a zatem nie może prowadzić do powstania takiego dochodu.

W związku z danym stanowiskiem, wnioskodawca zdecydował się zadać pytanie czy na skutek planowanego przekształcenia spółki w okresie opodatkowania ryczałtem nie powstanie dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku, zarówno w spółce przekształcanej, jak i przekształconej, określony w art. 28m ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT?

Stanowisko KIS

KIS zgodziła się ze stanowiskiem wnioskodawcy. W swojej interpretacji, KIS potwierdziła, że w wyniku planowanego przekształcenia spółki nie powstanie dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku. KIS podkreśliła, że interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Dodatkowo, KIS zaznaczyła, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Podsumowanie

Jak wynika z interpretacji KIS, planowane przekształcenie Spółki w Spółkę Przekształconą nie skutkuje powstaniem dochodu z tytułu zmiany wartości składników majątku. Przekształcenie nie wpływa na wartości księgowe składników majątkowych ani na wynik księgowy Spółki. Oznacza to, że Spółka Przekształcona będzie kontynuowała opodatkowanie ryczałtem tak samo jak Spółka. Wnioskodawca może więc kontynuować swoją działalność w Spółce Przekształconej bez obawy o powstanie dodatkowego dochodu z tytułu zmiany wartości składników majątku.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-1.4010.208.2022.1.JC