Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnia, że rezydent Białorusi, który prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, ale nie posiada w Polsce źródeł dochodów i przebywa w Polsce mniej niż 183 dni w roku, nie podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Ta interpretacja ma kluczowe znaczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, ale nie spełniających kryteriów rezydencji podatkowej.

Stan faktyczny

Wnioskodawca, rezydent Białorusi, mieszka na Białorusi z rodziną i prowadzi tam jednoosobową działalność gospodarczą. Dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, ale nie posiada w Polsce źródeł dochodów, nie jest ubezpieczony i nie ma kredytów. Wnioskodawca posiada w Polsce mieszkanie i konta bankowe, ale przebywa w Polsce mniej niż 183 dni w roku.

Wnioskodawca uważa również, że nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).

W związku z tym, wnioskodawca zwrócił się z pytaniem: "Czy ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czy podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy)?"

Stanowisko KIS

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdza stanowisko wnioskodawcy. Zgodnie z interpretacją, nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce dotyczy osób, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że posiadają na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W przypadku wnioskodawcy, mimo że posiada on w Polsce mieszkanie i konta bankowe, nie posiada on w Polsce źródeł dochodów, nie jest ubezpieczony, nie ma kredytów i przebywa w Polsce mniej niż 183 dni w roku. Dlatego nie spełnia on kryteriów, które pozwoliłyby uznać go za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a co za tym idzie, nie podlega on w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Podsumowanie

Podsumowując, interpretacja KIS wyjaśnia, że rezydent Białorusi, który prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, ale nie spełnia kryteriów rezydencji podatkowej, nie podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Ta interpretacja ma kluczowe znaczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, ale nie spełniających kryteriów rezydencji podatkowej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.322.2023.2.WS