Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że nieodpłatne umorzenie udziałów nie będzie stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Nieodpłatne umorzenie udziałów

Wnioskodawca jest udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i rozważa dokonanie nieodpłatnego umorzenia wszystkich swoich udziałów. W celu uzyskania odpowiedzi co do ewentualnych konsekwencji podatkowych, zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora KIS o wydanie interpretacji indywidualnej. Wątpliwości podlegało to, czy takie umorzenie udziałów będzie miało jakiekolwiek skutki podatkowe dla Wnioskodawcy.

Brak skutków podatkowych

W odpowiedzi na pytanie Wnioskodawcy, organ stwierdził, że nieodpłatne umorzenie udziałów w spółce nie będzie stanowić przychodu ani dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Organ powołał się na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wydane już interpretacje indywidualne, które potwierdzają, że takie umorzenie nie powoduje przysporzenia majątkowego ani otrzymania realnych wartości ekonomicznych. Tym samym brak jest obowiązku podatkowego.

Podsumowanie

Stanowisko organu jest korzystne dla Wnioskodawcy. Umorzenie udziałów (nieodpłatnie) nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podlegającemu opodatkowaniu. Dokonanie takiego umorzenia nie będzie miało negatywnych konsekwencji podatkowych dla Wnioskodawcy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.398.2023.1.KKA