Według Dyrektora KIS, zbycie udziału w nieruchomości, nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, jeśli zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie do majątku wspólnego przez spadkodawcę i jego żonę.

Zbycie odziedziczonego majątku

Rodzice wnioskodawczyni byli właścicielami domu w proporcjach 50/50. Matka wnioskodawczyni zmarła w 2014 r. Na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia połowa domu po zmarłej została odziedziczona w ¼ przez wnioskodawczynię. Następnie w wyniku ugody sądowej przyznano ojcu wnioskodawczyni udział w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości. Ojciec wnioskodawczyni zmarł w 2019 r., a na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia nieruchomość wnioskodawczyni odziedziczyła w ⅓. W styczniu 2020 r. spadkobiercy sprzedali nieruchomość na podstawie aktu notarialnego.

Wnioskodawczyni zaciągnęła kredyt hipoteczny w roku 2004 na zakup innego mieszkania, który został spłacony w 2022 r. Środki ze sprzedaży nieruchomości po rodzicach, wnioskodawczyni przeznaczyła na spłatę kredytu.

Brak negatywnych skutków podatkowych

Według interpretacji Dyrektora KIS, odpłatne zbycie udziału w nieruchomości w 2020 r. stanowi dla wnioskodawczyni źródło przychodu, które podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, przychód korzysta z zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy. Zbycie zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie do majątku wspólnego przez rodziców wnioskodawczyni. Tym samym wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu.

Podsumowanie

Z interpretacji organu wynika, że odpłatne zbycie udziału w nieruchomości stanowi źródło przychodu dla wnioskodawczyni, jednakże korzysta ona ze zwolnienia od opodatkowania Nie musi płacić podatku dochodowego z tego tytułu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.204.2023.5.KC