W interpretacji indywidualnej z dnia 5 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że spółka, która nie osiągnęła żadnych przychodów w poprzednim roku podatkowym, może być uprawniona do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. To stanowisko KIS wyjaśnia niejasności dotyczące wymogów określonych w art. 28j ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wybór formy opodatkowania

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mająca siedzibę na terytorium Polski i będąca polskim rezydentem podatkowym, nie osiągnęła żadnych przychodów w okresie od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Przychody wystąpiły natomiast w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. Wnioskodawca złożył do Urzędu Skarbowego zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek od 1 kwietnia 2022 r.

Wnioskodawca argumentował, że pomimo braku przychodów w 2021 r., spełnia wymogi określone w art. 28j ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. Wnioskodawca podkreślił, że przepis ten odnosi się do limitu tzw. przychodów biernych, nie wynika z niego natomiast, by eliminował możliwość skorzystania z ryczałtu od dochodów spółek przez podmioty, które w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęły przychodów w ogóle.

KIS potwierdza stanowisko spółki

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko wnioskodawcy, zaznaczając, że brak przychodów w poprzednim roku podatkowym nie wyklucza możliwości opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. W interpretacji podkreślono, że przepis art. 28j ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT odnosi się do poprzedniego roku podatkowego, którym w tym przypadku jest okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r.

Interpretacja KIS wyjaśnia niejasności dotyczące możliwości opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek przez podmioty, które nie osiągnęły przychodów w poprzednim roku podatkowym. Zgodnie z interpretacją, brak przychodów nie wyklucza możliwości skorzystania z tej formy opodatkowania, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów określonych w ustawie.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.274.2023.2.MC