Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą skutków podatkowych umowy pożyczki zawartej poza granicami Polski. Według KIS, taka umowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Zawarcie umowy pożyczki w Hiszpanii

Wnioskodawca, obywatel Hiszpanii zameldowany na pobyt czasowy w Polsce, zawarł umowę pożyczki ze swoją matką w Hiszpanii. Pożyczka, wynosząca 52 000 EUR, miała na celu zakup mieszkania w Polsce. Środki pieniężne będące przedmiotem pożyczki przekazane były na rachunek bankowy wnioskodawcy prowadzony przez bank z siedzibą w Republice Litewskiej. Wnioskodawca zadał pytanie, czy taka pożyczka podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) w Polsce.

Wnioskodawca uważa, że pożyczka udzielona przez jego matkę nie podlega opodatkowaniu podatkiem PCC. Argumentuje, że umowa pożyczki podlega podatkowi PCC tylko wtedy, gdy w chwili jej zawarcia środki pieniężne znajdują się na terytorium Polski. Ponieważ umowa została zawarta poza granicami Polski, a środki pieniężne znajdowały się na rachunku bankowym poza terytorium Polski, wnioskodawca uważa, że umowa pożyczki nie podlega opodatkowaniu PCC.

Niepodleganie podatkowi w Polsce

Krajowa Informacja Skarbowa zgadza się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Zgodnie z interpretacją, umowa pożyczki podlega podatkowi PCC tylko wtedy, gdy w chwili jej zawarcia środki pieniężne znajdują się na terytorium Polski lub gdy umowa zostanie zawarta na terytorium Polski, a pożyczkobiorca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski. W przypadku wnioskodawcy, umowa pożyczki została zawarta poza granicami Polski, a środki pieniężne były poza terytorium Polski w momencie zawarcia umowy. Dlatego umowa pożyczki nie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4014.107.2023.1.PB