Dyrektor KIS potwierdził, że wydatek na klimatyzację inwerterową może być uwzględniony w kosztach termomodernizacyjnych, co oznacza korzyści podatkowe dla podatników.

Klimatyzacja inwerterowa, a ulga termomodernizacyjna

Osoba fizyczna, będąca podatnikiem opłacającym podatek liniowy, złożyła zapytanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w sprawie możliwości odliczenia wydatków związanych z zakupem i instalacją klimatyzacji inwerterowej z funkcją ogrzewania, jako kosztów uprawniających do skorzystania z podatkowej ulgi termomodernizacyjnej za 2022 r. Podatnik jest współwłaścicielem domu jednorodzinnego, w którym zamontowana została instalacja fotowoltaiczna, a wydatek na klimatyzację jest związany z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym.

KIS z korzyścią dla podatnika

Dyrektor KIS odpowiedział na pytanie podatnika, stwierdzając, że wydatek na klimatyzację z funkcją ogrzewania mieści się w katalogu wydatków uprawniających do podatkowej ulgi termomodernizacyjnej. KIS powołał się na art. 26h ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi o prawie do odliczenia. Z kolei katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji KIS, że podatnik może odliczyć wydatek na klimatyzację z funkcją ogrzewania jako koszt termomodernizacyjny w zeznaniu podatkowym za 2022 r. Oznacza to, że podatnik będzie mógł skorzystać z podatkowej ulgi termomodernizacyjnej i zmniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 25 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.750.2022.2.KC