Artykuł dotyczy interpretacji indywidualnej z dnia 2 stycznia 2023 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Interpretacja dotyczy możliwości skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stan faktyczny

Zgodnie z interpretacją, osoba, która zawarła związek małżeński z obywatelem USA i przyjęła obywatelstwo amerykańskie, a następnie otrzymała rentę wdowią po śmierci męża, może skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania w Polsce. Świadczenie to jest rodzajem świadczenia rodzinnego będącego odpowiednikiem polskich świadczeń rodzinnych przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. W USA wypłata świadczenia jest zwolniona z federalnego podatku dochodowego.

Stanowisko KIS

Interpretacja potwierdza, że zgodnie z postanowieniami Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, świadczenie rodzinne otrzymywane z USA podlega opodatkowaniu w Polsce. Jednakże, jeżeli świadczenie to jest świadczeniem rodzinnym otrzymywanym na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki, to jest ono zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowanie

Interpretacja podkreśla, że ma ona funkcję ochronną i może być zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.701.2022.1.KC