Przychody ze świadczenia usług informatycznych sklasyfikowanych według PKWIU 62.01.12.0 i 62.02.30 mogą być opodatkowane stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na poziomie 8,5%.

Wnioskodawca, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, świadczy usługi informatyczne na rzecz kontrahentów. Usługi te są związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla systemów komputerowych (PKWIU 62.01.12.0) oraz pomocą techniczną w zakresie technologii informatycznych i systemów komputerowych (PKWIU 62.02.30). Wnioskodawca zapytał, czy zakres świadczonych przez niego usług kwalifikuje się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.

Wnioskodawca uważał, że prawidłowe i uzasadnione jest opodatkowanie 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wnioskodawca nie zamierzał świadczyć usług związanych z oprogramowaniem klasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.1 ani usług związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.02.

KIS potwierdza: usługi IT opodatkowane ryczałtem 8,5%

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko wnioskodawcy, uznając, że przychody uzyskiwane ze świadczenia usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla systemów komputerowych oraz usług pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i systemów komputerowych mogą być opodatkowane stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.

Podsumowanie

Na podstawie udzielonej interpretacji wynika, że podatnik może opodatkować przychody uzyskiwane z usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla systemów komputerowych oraz usług pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i systemów komputerowych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%. Może to mieć istotne znaczenie dla pytającego, ponieważ niższa stawka opodatkowania przyczyni się do zmniejszenia obciążeń podatkowych. Wszystkie organy administracji skarbowej powinny stosować to stanowisko przy wydawaniu swoich interpretacji.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.693.2022.1.MST