Wycofanie samochodów ze spółki jawnej i przekazania ich do majątków prywatnych wspólników nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej, posiadającym 50% udziału w zyskach i stratach. Spółka jest właścicielem dwóch samochodów osobowych, które nie są już potrzebne do prowadzenia działalności. W związku z tym, wspólnicy planują wycofać samochody ze spółki i przenieść je nieodpłatnie do swoich majątków prywatnych. Wnioskodawca zadał pytanie, czy przeniesienie jednego z samochodów do jego majątku prywatnego będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od spadków i darowizn. Wnioskodawca jest zdania, że przeniesienie samochodu do jego majątku prywatnego nie będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od spadków i darowizn. Argumentuje to tym, że umowa nieodpłatnego przeniesienia własności samochodu nie jest umową darowizny, a więc nie jest objęta katalogiem czynności opodatkowanych podatkiem od spadków i darowizn.

Rozstrzygnięcie KIS w kwestii podatku od spadków i darowizn

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła stanowisko wnioskodawcy. Zgodnie z interpretacją, umowa nieodpłatnego przeniesienia własności samochodów na rzecz wspólników jest umową nienazwaną, nie przybiera formy umowy darowizny, ani nie jest umową nieodpłatnego zniesienia współwłasności. W związku z tym, nie powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn.

Katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn jest katalogiem zamkniętym, a zatem jedynie wymienione w nim tytuły nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych stanowią przypadki podlegające opodatkowaniu tym podatkiem. W konsekwencji, przeniesienie samochodów do majątku prywatnego wspólników nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4015.156.2022.1.MM