W świetle nowej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, umorzenie części kredytu refinansowego, który służył do spłaty kredytu konsolidacyjnego, a ten z kolei do spłaty kredytów mieszkaniowych, jest traktowane jako przychód podlegający opodatkowaniu.

Refinansowanie kredytu a PIT

Wnioskodawcy zaciągnęli kredyt refinansowy, z którego środki służyły do spłaty kredytu konsolidacyjnego. Ten ostatni był wcześniej zaciągnięty na spłatę dwóch kredytów mieszkaniowych. W 2022 roku, część kredytu refinansowego została umorzona przez kredytodawcę. Wnioskodawcy zwrócili się z pytaniem, czy umorzenie części kredytu refinansowego stanowi dla nich przychód podlegający opodatkowaniu.

Wnioskodawcy uważali, że umorzenie części kredytu refinansowego nie powinno być traktowane jako przychód podlegający opodatkowaniu. Wskazywali na rozporządzenie Ministra Finansów z 2022 roku, które zezwala na zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe.

KIS: Umorzenie kredytu to przychód

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawców. W interpretacji wskazano, że umorzenie części kredytu refinansowego, który służył do spłaty kredytu konsolidacyjnego, a ten z kolei do spłaty kredytów mieszkaniowych, jest traktowane jako przychód podlegający opodatkowaniu.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z 2022 roku, zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Jednakże, zaniechanie to dotyczy sytuacji, gdy kredyt mieszkaniowy został zastąpiony kredytem refinansowym. W przypadku wnioskodawców, kredyty mieszkaniowe zostały spłacone kredytem konsolidacyjnym, który został zastąpiony kredytem refinansowym. W konsekwencji, środki uzyskane z kredytu refinansowego nie mogły być wykorzystane na spłatę kredytów mieszkaniowych, co wyklucza zastosowanie zaniechania poboru podatku.

W związku z powyższym, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że umorzenie części kredytu refinansowego stanowi dla wnioskodawców przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu nieodpłatnych świadczeń klasyfikowany do źródła przychodów. Przychód ten powinien być wykazany w zeznaniu rocznym za rok 2022 i opodatkowany skalą podatkową.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 12 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.430.2023.1.MKA