Wnioskodawca zajmuje się działalnością spedycyjną i złożył wniosek do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego, w celu ustalenia odpowiedniej klasyfikacji do celów podatku dochodowego. Ośrodek potwierdził, że usługi Wnioskodawcy mieszczą się w odpowiednich grupowaniach PKWiU. Zgodnie z interpretacją Dyrektora KIS, Wnioskodawca spełnia warunki do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.

Klasyfikacja działalności, a podatek

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą od 2 kwietnia 2021 r. Świadczy on usługi związane z działalnością spedycyjną, takie jak poszukiwanie klientów, opracowywanie kosztorysów transportu, utrzymywanie relacji z kontrahentami, budowanie wizerunku firmy oraz opieka nad klientami. Wnioskodawca złożył wniosek do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w celu ustalenia klasyfikacji do celów podatku dochodowego. Ośrodek poinformował, że usługi Wnioskodawcy mieszczą się w grupowaniach PKWiU 74.90.12.0 "Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny" oraz PKWiU 52.29.19.0 "Pozostałe usługi towarowych agencji transportowych". Wnioskodawca złożył oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Wątpliwości podlegało, czy w związku z taką klasyfikacją, przychody podatnika mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zdaniem wnioskodawcy przysługuje mu prawo do takiego sposobu opodatkowania.

KIS zgodził się z podatnikiem

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przychody związane z usługami świadczonymi przez Wnioskodawcę mogą być opodatkowane stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%. Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego potwierdził, że usługi Wnioskodawcy mieszczą się w odpowiednich grupowaniach PKWiU. Zatem, Wnioskodawca spełnia warunki do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Podsumowanie:

Na podstawie udzielonej interpretacji przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego oraz przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Wnioskodawca może opodatkować swoje przychody z usług stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%. Jest to korzystne rozwiązanie dla Wnioskodawcy, ponieważ pozwala mu na prostsze i bardziej przewidywalne rozliczenia podatkowe. Dla organów oznacza to, że Wnioskodawca będzie opłacał podatek w formie ryczałtu, co ułatwia kontrolę i egzekwowanie obowiązków podatkowych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 31 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.956.2022.1.AA