Według Dyrektora KIS, osoba wygrywająca, prowadząca działalność gospodarczą (jeśli udział w konkursie był związany z tą działalnością) powinna potrącić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% od otrzymanej wygranej. Organizator konkursu nie ma obowiązku odprowadzenia tego podatku do urzędu skarbowego i sporządzenia informacji PIT-8AR.

Nagroda z konkursu, a podatek

W 2022 r. Rada Miejska w gminie podjęła uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad zorganizowania konkursu. W związku z tym, zadano pytanie: Czy w przypadku, gdy konkurs wygra osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą organizator konkursu powinien potrącić zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10% wygranej (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz sporządzić do końca stycznia następnego roku informację PIT-8AR, czy też nagroda powinna zostać opodatkowana przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej?

Dyrektor KIS odpowiedział

Według stanowiska Dyrektora KIS, art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do wszystkich nagród, bez względu na związek z działalnością gospodarczą. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku wygranej w konkursie wygrywający powinien sam dokonać opodatkowania nagrody zgodnie z wybraną formą opodatkowania, w wysokości 10% wygranej. Organizator konkursu, w tym przypadku Gmina A., nie jest zobowiązany do odprowadzenia tego podatku do urzędu skarbowego. Ponadto, do końca stycznia następnego roku organizator nie ma obowiązku sporządzenia informacji PIT-8AR.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji KIS, że nagroda otrzymana w konkursie związanych z działalnością gospodarczą jest opodatkowana zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna potrącić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej. Wygrywający jest odpowiedzialny za odprowadzenie tego podatku do urzędu skarbowego. Dodatkowo, do końca stycznia kolejnego roku powinna zostać sporządzona informacja PIT-8AR.

"Tak więc dopuszczenie opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na innych zasadach, np. na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiłoby naruszenie art. 9a ww. ustawy. Samo uznanie konkretnego przedsięwzięcia za konkurs nie powoduje zatem automatycznie, że ma zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych" - stwierdził Dyrektor KIS.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.781.2022.1.ENB