Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością planuje podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie aportu w postaci maszyn i urządzeń. W związku z tym, skierowała pytanie do organów podatkowych dotyczące obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych PCC. Zasada stand still stanowi, że takie czynności gromadzenia kapitału są wyłączone z opodatkowania.

Spółka z Ukrainy i aport maszyn

Wnioskodawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mająca siedzibę w Polsce. Spółka planuje podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie aportu, który nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Aportem będą maszyny i urządzenia konieczne do rozwoju produkcji prowadzonej przez spółkę w Polsce. Nowy wspólnik, który jest spółką z Ukrainy, objęcie nowych udziałów w spółce poprzez wniesienie aportu. Spółka zapytała organy podatkowe, czy takie podwyższenie kapitału zakładowego podlega obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez aport bez PCC

Według organów podatkowych, podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie aportu niepodlegającemu podatkowi od towarów i usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Organ odwołał się do przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, które mówią, że umowy spółki i ich zmiany nie podlegają wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, nawet jeśli podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron jest z tego podatku zwolniona. Jednak w świetle zasady stand still, która zakazuje opodatkowania czynności gromadzenia kapitału w spółkach kapitałowych, organy podatkowe uznały, że w przypadku gdy wniesienie aportu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jest wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 25 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.414.2022.6.MD