Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 lipca 2023 r. dotyczyła kwestii opodatkowania zniesienia współwłasności nieruchomości. W skrócie, jeżeli wartość majątku nabytego przez stronę w wyniku zniesienia współwłasności jest taka sama jak przed zniesieniem, nie powstaje obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Zniesienie współwłasności a podatek

Wnioskodawca przedstawił sytuację, w której nieruchomość została pierwotnie nabyta przez czterech współwłaścicieli. W wyniku darowizn udziałów, obecnie dwie osoby (Współwłaściciel A i B) mają po 1/2 udziału w tej nieruchomości. Wnioskodawca (Współwłaściciel A) korzysta wyłącznie z obszaru odpowiadającemu powierzchni zabudowanej domem jednorodzinnym (działka numer 1), natomiast Współwłaściciel B korzysta wyłącznie z obszaru odpowiadającemu powierzchni niezabudowanej (działka numer 2). Zamierzają oni dokonać umownego zniesienia współwłasności w ten sposób, że na wyłączną własność Współwłaściciela A zostanie przekazana działka numer 1, a na wyłączną własność Współwłaściciela B - działka numer 2. Wnioskodawca zapytał, czy taka operacja podlega opodatkowaniu.

Wnioskodawca uważa, że wartość majątku nabytego przez niego w wyniku zniesienia współwłasności będzie taka sama jak przed zniesieniem współwłasności. W związku z tym, nie powinien powstać obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Rozstrzygnięcie KIS

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podzielił stanowisko wnioskodawcy. Zgodnie z interpretacją, obowiązek podatkowy powstaje wówczas, gdy w wyniku zniesienia współwłasności następuje nabycie rzeczy lub prawa o wartości wyższej niż wartość udziału przysługująca przed zniesieniem współwłasności. W przypadku wnioskodawcy, wartość nabytej nieruchomości w wyniku zniesienia współwłasności będzie taka sama jak przed zniesieniem współwłasności, co oznacza, że nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Podkreślono, że podatek od spadków i darowizn, jako podatek majątkowy, bada zmiany (zwiększenia) w strukturze majątku i to one mają wpływ na opodatkowanie tym podatkiem. W przypadku wnioskodawcy, nie nastąpi przyrost wartości nabytej nieruchomości w stosunku do wartości posiadanego uprzednio udziału w tej nieruchomości.

Źródło:Interpretacja indywidualna z dnia 6 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4015.88.2023.2.MD