Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora KIS, obowiązek podatkowy za wykonaną usługę powstaje w momencie, gdy Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie od kontrahenta. Jednakże, istnieje możliwość uzależnienia tej chwili od konkretnych okoliczności sprawy.

Wątpliwości co do momentu powstania obowiązku podatkowego

Wnioskodawca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą oraz posiada na terenie Polski nieograniczony obowiązek podatkowy, zwrócił się do Dyrektora KIS o wydanie interpretacji indywidualnej. Wątpliwości podlegało kiedy na gruncie przepisów ustawy o PIT w tym zwłaszcza art. 14 ust. 1 i 1c, powstaje obowiązek podatkowy. Zdaniem wnioskodawcy jest to chwili wykonania usługi.

Wnioskodawca dodatkowo podkreślił, że nie wystawia faktury wcześniej niż w chwili zrealizowania usługi, jak również nie otrzymuje należności wcześniej niż przez otrzymaniem wynagrodzenia przez kontrahenta od końcowego wykonawcy. Tym samym należy uznać, że obowiązek podatkowy powstaje dopiero w chwili otrzymania wynagrodzenia przez kontrahenta od końcowego nabywcy.

Dyrektor KIS odpowiedział

Organ przychylił się do stanowiska wnioskodawcy. Powołując się na art. 14 ust. 1c u.p.d.o.f., można stwierdzić, że w przypadku opisanym w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, obowiązek podatkowy powstaje w chwili otrzymania wynagrodzenia przez Wnioskodawcę od kontrahenta za wykonaną usługę.

Podsumowanie

Stanowisko Dyrektora KIS jasno określa moment powstania obowiązku podatkowego w tym stanie faktycznym - jest to chwila otrzymania wynagrodzenia za wykonaną usługę.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 30 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.794.2022.4.IM