Renta wdowia otrzymywana z Irlandii na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych może być zwolniona z opodatkowania w Polsce - potwierdza Krajowa Informacja Skarbowa (KIS).

Renta wdowia z Irlandii z podatkiem?

Kobieta zwróciła się do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w celu uzyskania informacji dotyczącej opodatkowania renty wdowiej otrzymywanej z Irlandii na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w tym kraju. Podatniczka posiada obywatelstwo polskie, a jej centrum interesów życiowych znajduje się w Polsce, gdzie również mieszka na stałe. Otrzymuje rentę wdowią od 5 listopada 2021 r., a w listopadzie 2022 r. otrzymała decyzję o przyznaniu renty i wyrównaniu zaległych miesięcy.

Zwolnienie z PIT. Stanowisko KIS

KIS potwierdziła, że renta wdowia otrzymywana z Irlandii na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w tym kraju podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) w Polsce. W odpowiedzi na pytanie podatnika, KIS powołała się na art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że zwolnione z opodatkowania są m.in. renty i emerytury otrzymywane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 24 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.951.2022.2.DA