W artykule omawiamy możliwość skorzystania z ulgi dla powracających przez polskiego obywatela, który przez siedem lat pracował i mieszkał w Holandii. Osoba ta posiadała numer podatkowy w Holandii, nie osiągała dochodów w Polsce i nie przebywała w kraju dłużej niż 30 dni w roku. Po śmierci ojca, zdecydowała się powrócić do Polski i teraz chciałby skorzystać z ulgi podatkowej. Przedstawiamy stanowisko KIS w tej sprawie.

Ulga na powrót dla pracowników powracających z zagranicy

Podatnik siedem lat temu wyjechał do pracy do Holandii, gdzie mieszkał i pracował. Rejestrował się i otrzymał numer podatkowy w Holandii. Nie osiągał żadnych dochodów ani nie przebywał w Polsce więcej niż 30 dni w roku. Nie posiada certyfikatu rezydencji, ale mieszkał u ojca, który również przebywał w Holandii. Mężczyzna posiada holenderski adres na rachunku bankowym i dokumentach podatkowych. Był zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej i nie miał fizycznie podpisanej umowy z pracodawcą. Posiada rozliczenia roczne z holenderskim urzędem, które potwierdzają jego pobyt za granicą. Po śmierci ojca w lutym 2021 r. mężczyzna zdecydował się wrócić do Polski. Obecnie jest zatrudniony w Polsce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i chciałby skorzystać z "ulgi na powrót".

Wnioskodawca zapytał KIS, czy wobec jego osoby może zostać zastosowana "Ulga dla powracających". Jego zdaniem, może skorzystać z tej ulgi na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak skorzystać z ulgi na powrót? Wyjaśnienie KIS

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych.

KIS podkreśliła, że wnioskodawca spełnia wszystkie warunki wymagane do skorzystania z ulgi, w tym posiadanie polskiego obywatelstwa, nieprzerwane miejsce zamieszkania poza Polską przez okres trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok powrotu do Polski oraz posiadanie dokumentów potwierdzających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do ulgi.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 24 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.724.2022.3.ENB