Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się w sprawie prawa do preferencyjnego opodatkowania w Polsce po powrocie podatniczki z Estonii. Potwierdza, że ulga na powrót przysługuje osobom, które przebywały poza granicami kraju przez dłuższy okres czasu. Dla Wnioskodawczyni oznacza to niższe obciążenie podatkowe w okresie adaptacji do życia w Polsce.

Powrót do Polski

Wnioskodawczyni mieszkała i pracowała w Estonii przez ponad 7 lat. Przez lata pobytu w Estonii Wnioskodawczyni nabyła umiejętności językowe, uczestniczyła w lokalnych wydarzeniach kulturalnych i miała tam swojego lekarza. W związku z zamiarem powrotu do Polski, Wnioskodawczyni zgłosiła w Estońskim Urzędzie Skarbowo-Celnym zmianę sytuacji życiowej i przeniesienie się do kraju na stałe. W 2023 r. przeniosła centrum swoich interesów życiowych do Polski i otworzyła tam własną firmę. Zgłosiła pobyt stały w Polsce i od momentu otwarcia działalności gospodarczej opłaca podatki w Polsce.

Wnioskodawczyni chciałaby skorzystać z ulgi dla powracających przez cztery lata, począwszy od bieżącego roku, to jest za lata podatkowe 2023-2026.

Dyrektor KIS z korzyścią dla podatnika

Według Dyrektora KIS, Wnioskodawczyni przysługuje tzw. ulga na powrót, czyli preferencja zawarta w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika to z faktu, że Wnioskodawczyni powróciła do Polski na stałe po zmianie rezydencji podatkowej z estońskiej na polską, mieszkała i pracowała poza granicami Polski przez ponad 7,5 roku przed powrotem do Polski, posiada certyfikat potwierdzający jej rezydencję podatkową w Estonii i obecnie zgłoszona jest na pobyt stały w Polsce oraz płaci tu podatki od momentu powrotu.

Podsumowanie

Z interpretacji organu wynika, że Wnioskodawczyni ma prawo skorzystać z ulgi na powrót, co oznacza preferencyjne opodatkowanie przez najbliższe cztery lata. Dla Wnioskodawczyni oznacza to niższe obciążenie podatkowe w okresie adaptacji do życia w Polsce. Dla organów administracji skarbowej oznacza to przestrzeganie przepisów i możliwość udzielenia preferencyjnych rozliczeń podatkowych dla powracających obywateli polskich.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.362.2023.2.AKU