Dyrektor KIS udzielił odpowiedzi na wniosek podatnika, potwierdzając, że wynajem może być rozliczany na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jest tak, jeśli wynajem nie ma na celu osiągnięcia dochodu, lecz pokrycie kosztów utrzymania i amortyzacji nieruchomości.

Emeryt, który wynajmuje mieszkanie

Podatnik zwrócił się z prośbą o interpretację w zakresie możliwości rozliczania wynajmu krótkoterminowego jako najmu prywatnego i rozliczania go w trybie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przedmiotem zapytania są trzy lokale mieszkalne - jeden zlokalizowany w Polsce i dwa za granicą w strefie EU. Podatnik twierdzi, że wynajem ma na celu pokrycie koszty utrzymania i amortyzacji nieruchomości, a nie osiągnięcie dochodu.

Dodatkowo, twierdzi, że będzie to jego działalność dodatkowa, a nie główne źródło dochodów, ponieważ głównym źródłem jego dochodów jest emerytura. Lokale będą wynajmowane sezonowo, nieprzekraczając łącznie 180 dni w roku i będą również wykorzystywane przez właścicieli i rodzinę. Podatnik nie będzie prowadził wynajmu w sposób zorganizowany, nie zatrudni pracowników, nie zapewni dodatkowych usług ani nie skorzysta z usług firm oferujących pośrednictwo w wynajmie. Lokale będą wynajmowane zarówno turystom, jak i osobom wykonującym pracę zdalną lub czasowo oddelegowanym do pracy w lokalizacjach podatnika.

W związku z tym zadał pytanie - Czy planowany wynajem tzw. krótkoterminowy można rozliczać jako najem prywatny i rozliczać w trybie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a nie wg PKD 55.20.Ζ ,,obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" - rozumie się przez to, czy może rozliczać się według ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Jest możliwość opodatkowania w ramach ryczałtu

W odpowiedzi na zapytanie podatnika, Dyrektor KIS stwierdził, że wynajem krótkoterminowy może być rozliczany jako najem prywatny i podatnik może korzystać z trybu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Istotne jest, że wynajem nie jest prowadzony w celu osiągnięcia dochodu, lecz ma pokryć koszty utrzymania i amortyzacji. Zakup nieruchomości miał charakter lokaty kapitału, a nie działalności biznesowej. Podatnikowi przysługuje możliwość rozliczania tego wynajmu w trybie ryczałtu, ponieważ jest to dla niego działalność dodatkowa, a nie główne źródło dochodów.

KIS również zauważa, że wynajem nie będzie prowadzony w sposób ciągły, lecz tylko sezonowo, przez okres nieprzekraczający 180 dni w roku, i nieruchomości będą również wykorzystywane przez właścicieli i rodzinę. Ponadto, podatnik nie będzie prowadził wynajmu w sposób zorganizowany, nie zatrudni pracowników, nie zapewni dodatkowych usług ani nie skorzysta z usług firm oferujących pośrednictwo w wynajmie.

Podsumowanie

Wynikając z udzielonej interpretacji, podatnik będzie mógł rozliczać przyszły wynajem krótkoterminowy jako najem prywatny i korzystać z trybu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Planowany przez Pana wynajem tzw. krótkoterminowy może Pan rozliczać jako najem prywatny wg ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - wskazał Dyrektor KIS.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 25 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.917.2022.2.MM