Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) odpowiedział na wniosek osoby prowadzącej gospodarstwo rolne, dotyczący limitu przychodów netto oraz obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dyrektor KIS ustalił, że mimo przekroczenia łącznie przez obu małżonków limitu w roku 2022, żaden z małżonków nie będzie musiał prowadzić ksiąg rachunkowych w 2023. Limit 2 000 000 euro dotyczy każdego małżonka oddzielnie.

Przekroczenie przychodów netto w małżeństwie

Osoba prowadząca gospodarstwo rolne złożyła wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w związku z przekroczeniem limitu przychodów netto w roku 2022. Przychód był na rzecz obu małżonków. Wnioskodawca chciał dowiedzieć się, czy będzie zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku 2023 oraz czy limit 2 000 000 euro dotyczy każdego z małżonków oddzielnie.

Dyrektor KIS przychylił się do stanowiska wnioskodawcy

KIS odpowiedział na wniosek, stwierdzając, że żaden z małżonków nie będzie zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku 2023, pomimo przekroczenia limitu przychodów netto w roku 2022. Wynika to z faktu, że 1/2 przychodów netto z całego gospodarstwa przypadającego na każdego z małżonków nie przekroczy limitu 2 000 000 euro.

Co do drugiego pytania, KIS stwierdził, że limit 2 000 000 euro w ramach działów produkcji rolnej będzie przypadał na każdego z małżonków oddzielnie. Oznacza to, że limit przychodów zobowiązujących do prowadzenia ksiąg rachunkowych wynoszący 2 000 000 euro ustala się odrębnie dla każdego z małżonków, niezależnie od ich udziału w majątku wspólnym i przychodzie rocznym z działów specjalnych produkcji rolnej.

Podsumowanie

Na podstawie udzielonej interpretacji wnioskodawca dowiedział się, że nie będzie zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku 2023, mimo przekroczenia limitu przychodów netto w roku 2022 przez obu małżonków łącznie. Limit 2 000 000 euro w ramach działów produkcji rolnej przypada na każdego z małżonków oddzielnie - limit przychodów zobowiązujących do prowadzenia ksiąg rachunkowych ustala się odrębnie dla każdego z małżonków.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 27 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.829.2022.2.MJ